Tulostuspäivä:

18.06.2018

Interaktiivinen käyttöohjekirja [Syvennä | Tekniset tiedot | Käyttöaineet ja täyttömäärät]

Käyttöohjekirjan painos: ÄJ 2012-1a

Ohje: Online-käyttöohjekirja on ajantasaisin versio. Mahdollisia eroja käytössäsi olevan auton ominaisuuksien suhteen ei ole voitu ottaa huomioon, sillä Mercedes-Benz kehittää autojaan jatkuvasti uusimman tekniikan mukaisesti ja uudistaa muotoilua ja varustusta. Tämä online-käyttöohjekirja ei näin ollen missään tapauksessa korvaa painettua käyttöohjekirjaa, joka on toimitettu auton mukana.

Käyttöaineet ja täyttömäärät

Tärkeitä turvallisuusohjeita

../../../../global/pictures_mb/symb_achtung.png

VAROITUS

Noudata kaikkien käyttöaineiden käsittelyssä, varastoinnissa ja hävittämisessä voimassaolevia määräyksiä. Voit muutoin aiheuttaa vaaratilanteen itsellesi ja muille.

Säilytä kaikki käyttöaineet lasten ulottumattomissa.

Terveyden suojelemiseksi varo, ettei käyttöaineita pääsee silmiin tai avohaavoihin. Jos käyttöainetta joutuu suun kautta elimistöön, hakeudu heti lääkäriin.

../../../../global/pictures_mb/symb_baum.png

Ympäristöön liittyvä huomautus

Käyttöaineet tulee hävittää ympäristöä säästäen voimassa olevien ohjeiden mukaisesti.

Käyttöaineita ovat

 • polttonesteet, esim. bensiini, diesel

 • lisäaineet pakokaasujen jälkikäsittelyyn, esim. AdBlue®

 • voiteluaineet, esim. moottoriöljy, vaihteistoöljy

 • jäähdytysneste

 • jarruneste

 • lasinpesuneste

 • ilmastointijärjestelmän kylmäaine

Rakenneosien ja käyttöaineiden on oltava yhteensopivia. Mercedes-Benz suosittelee käyttämään Mercedes-Benzin tarkastamia ja hyväksymiä tuotteita. Ne on kuvattu tämän Mercedes-Benzin käyttöohjekirjan kussakin luvussa.

Mercedes-Benzin hyväksymät käyttöaineet tunnistaa seuraavasta säiliössä olevasta merkinnästä:

 • MB-hyväksyntä (esim. MB-hyväksyntä 229.51)

 • MB-Approval (esim. MB-Approval 229.51)

Muut merkinnät ja suositukset viittaavat jonkin MB-sivunumeron (esim. MB 229.5) mukaiseen laatuun tai ominaisuuteen. Ne eivät ole välttämättä Mercedes-Benzin hyväksymiä.

Lisätietoa saa kaikista Mercedes-Benz-huoltopisteistä tai Internetistä osoitteesta http://bevo.mercedes-benz.com.

Polttoneste

Tärkeitä turvallisuusohjeita

../../../../global/pictures_mb/symb_achtung.png

VAROITUS

Polttonesteet ovat erittäin herkästi syttyviä. Avotulen teko, suojaamattoman valolähteen käyttö ja tupakointi polttonesteiden lähellä on kielletty.

Sammuta moottori ja lisälämmitys ennen tankkaamista.

../../../../global/pictures_mb/symb_achtung.png

VAROITUS

Vältä kosketusta polttonesteiden kanssa.

Polttonesteet vahingoittavat terveyttä, jos niitä joutuu suoraan iholle tai jos polttonestehöyryjä hengitetään.

Tankin tilavuus

Polttonestesäiliön kokonaistilavuus voi vaihdella auton varustuksesta riippuen.

Malli

Kokonaistilavuus

E 200 BlueEfficiency

E 250 BlueEfficiency.

E 300 BlueEfficiency, sedan

E 350 BlueEfficiency, sedan

E 200 CDI BlueEfficiency

E 220 CDI BlueEfficiency

E 250 CDI BlueEfficiency

E 250 CDI 4Matic BlueEfficiency

59,0 l

tai

80,0 l

Kaikki muut mallit (paitsi E 63 AMG)

80,0 l

E 63 AMG

66,0 l

tai

80,0 l

Malli

josta varalla

Mallit, joissa kokonaistilavuus 59,0 l

noin 8,0 l

Mallit, joissa kokonaistilavuus 80,0 l

noin 9,0 l

E 63 AMG

noin 14,0 l

Bensiini (EN 228, E DIN 51626-1)

Polttonestelaatu
../../../../global/pictures_mb/symb_ruf.png

Älä tankkaa bensiinimoottoriautoon dieseliä. Jo pienikin määrä dieseliä voi vaurioittaa polttonesteen suihkutusjärjestelmää.

../../../../global/pictures_mb/symb_ruf.png

Tankkaa vain lyijytöntä korkeaoktaanista bensiiniä, jonka oktaaniluku on vähintään 95 RON / 85 MON ja joka täyttää eurooppalaisen normin EN 228 tai normin E DIN 51626-1 tai joka on samanlaatuista.

Tämän määritelmän mukainen polttoneste voi sisältää enintään 10 % etanolia.

../../../../global/pictures_mb/symb_ruf.png

Älä tankkaa autoon seuraavia:

 • E85 (bensiiniä, jonka etanolipitoisuus on 85 %)

 • E100 (100 % etanolia)

 • M15 (bensiiniä, jonka metanolipitoisuus on 15 %)

 • M85 (bensiiniä, jonka metanolipitoisuus on 85 %)

 • M100 (100 % metanolia)

 • bensiiniä, joka sisältää metallipitoisia lisäaineita

 • dieseliä

Älä sekoita edellä mainittuja polttonesteitä bensiiniin äläkä käytä lisäaineita. Moottori voi muutoin vaurioitua. Voit kuitenkin käyttää puhdistuslisäaineita, jotka on tarkoitettu lian poistamiseen ja lian kertymisen ehkäisemiseen. Bensiiniin saa sekoittaa vain Mercedes-Benzin suosittelemia puhdistuslisäaineita, ks. kohta Lisäaineet. Lisätietoa saa kaikista Mercedes-Benz-huoltopisteistä.

Tietoa polttonestelaaduista löytyy polttonestemittarin kyljestä. Käänny huoltoaseman henkilökunnan puoleen, jos tietoja ei löydy polttonestemittarista.

../../../../global/pictures_mb/symb_info.png

E10‑polttoneste sisältää jopa 10 % bioetanolia. E10-polttoneste soveltuu käytettäväksi kyseisessä autossa. Autoon voi tankata E10‑polttonestettä.

../../../../global/pictures_mb/symb_info.png

Jos suositeltavaa polttonestettä ei ole käytettävissä, autoon voi tilapäisesti tankata myös lyijytöntä normaalibensiiniä, jonka oktaaniluku on 91 ROZ/82,5 MOZ. Tällaisen polttonesteen käyttäminen voi heikentää moottorin tehoa ja lisätä polttonesteen kulutusta. Vältä ajamista täydellä kaasulla.

Tankkaamiseen liittyvää tietoa lisää.

AMG-autot
../../../../global/pictures_mb/symb_ruf.png

Tankkaa vain lyijytöntä korkeaoktaanista bensiiniä, jonka oktaaniluku on vähintään 98 RON/88 MON, ja joka täyttää eurooppalaisen normin EN 228 tai on samanlaatuista.

Muutoin moottorin teho voi heikentyä tai moottori voi vaurioitua.

../../../../global/pictures_mb/symb_ruf.png

Jos suositeltavaa polttonestettä ei ole saatavana, voit käyttää tilapäisesti myös lyijytöntä korkeaoktaanista bensiiniä, jonka oktaaniluku on 95 RON / 85 MON. Tällaisen polttonesteen käyttäminen voi heikentää moottorin tehoa ja lisätä polttonesteen kulutusta. Vältä ehdottomasti ajamista täydellä kaasulla.

../../../../global/pictures_mb/symb_ruf.png

Jos suositeltavaa polttonestettä ei ole saatavana, voit käyttää hätätapauksissa myös lyijytöntä normaalibensiiniä, jonka oktaaniluku on 91 RON / 82,5 MON.

Tällöin kulutuslukemat ovat korkeammat ja moottorin teho pienenee huomattavasti. Vältä ajamista täydellä kaasulla.

Jos käytettävissä on jatkuvasti vain normaalibensiiniä 91 RON/82,5 MON tai huonompilaatuista bensiiniä, auto on sovitettava polttonesteelle sopivaksi ammattitaitoisessa erikoiskorjaamossa.

../../../../global/pictures_mb/symb_info.png

E10‑polttoneste sisältää jopa 10 % bioetanolia. E10-polttoneste soveltuu käytettäväksi kyseisessä autossa. Autoon voi tankata E10‑polttonestettä.

E 300 BlueEfficiency, E 300 4Matic BlueEfficiency, E 350 BlueEfficiency ja E 350 4Matic BlueEfficiency
../../../../global/pictures_mb/symb_ruf.png

Tankkaa vain lyijytöntä korkeaoktaanista bensiiniä, jonka oktaaniluku on vähintään 95 RON/85 MON, ja joka täyttää eurooppalaisen normin EN 228 tai on samanlaatuista.

Muutoin moottorin teho voi heikentyä tai pakokaasujen puhdistusjärjestelmä voi vaurioitua.

../../../../global/pictures_mb/symb_info.png

Joissakin maissa ei ole välttämättä saatavissa riittävän vähärikkistä bensiiniä. Tämä voi aiheuttaa tilapäisiä hajuhaittoja erityisesti lyhyitä matkoja ajettaessa. Hajuhaitat poistuvat, kun autoon tankataan taas rikitöntä polttonestettä (rikkipitoisuus <  corposwgl_003c.png10 ppm).

Lisäaineet
../../../../global/pictures_mb/symb_ruf.png

Älä tankkaa autoon heikkolaatuista polttonestettä, äläkä käytä mitään polttonesteen lisäaineita, joita ei ole testattu tai hyväksytty Mercedes-Benz-autoja varten. Muutoin polttonestejärjestelmä voi vaurioitua tai sen toiminta voi häiriytyä.

Yksi suurimmista ongelmista huonolaatuisissa polttonesteissä on lika, jota syntyy bensiinin palamisprosessissa. Mercedes-Benz suosittelee käyttämään lisäaineellisia merkkipolttonesteitä.

Jos polttonesteitä, joissa ei ole näitä lisäaineita, käytetään pidemmän aikaa, järjestelmään voi kertyä likaa. Sitä kertyy etenkin imuventtiileihin ja palamistilaan.

Tästä voi aiheutua moottorin toimintaongelmia, esim.

 • moottorin lämpimäksikäyntivaihe on pidempi

 • tyhjäkäynti ei ole tasainen

 • moottori on tavallista äänekkäämpi

 • sytytysvirta ei kytkeydy

 • teho alenee

Alueilla, joilla kyseisiä lisäaineita sisältävää bensiiniä on huonosti saatavilla, järjestelmään voi kertyä likaa. Mercedes-Benz suosittelee käyttämään tällaisissa tapauksissa Mercedes-Benz-autoihin hyväksyttyjä lisäaineita, ks. http://bevo.mercedes-benz.com.

Joissakin maissa ei ole välttämättä saatavissa riittävän laadukasta polttonestettä. Tästä syystä moottoriin voi kertyä likaa. Tällaisissa tapauksissa polttonesteeseen tulee lisätä Mercedes-Benz-huoltopisteen hyväksymää Mercedes-Benzin suosittelemaa lisäainetta (osanumero A000989254510). Noudata ehdottomasti pakkauksen kyljessä annettuja ohjeita ja sekoitussuhteita.

Luettelon hyväksytyistä tuotteista saa Mercedes-Benz-huoltopisteestä. Noudata tuotteiden käyttöohjeita.

Älä sekoita polttonesteeseen muita polttonesteen lisäaineita. Tämä voi aiheuttaa tarpeettomia kustannuksia ja vaurioittaa moottoria.

Diesel (EN 590)

Polttonestelaatu
../../../../global/pictures_mb/symb_achtung.png

VAROITUS

Älä tankkaa dieselmoottoriautoon bensiiniä. Bensiiniä ja dieseliä ei koskaan saa sekoittaa. Muutoin seurauksena on vaurioita polttonestejärjestelmässä ja moottorissa. Tällöin auto voi syttyä palamaan.

../../../../global/pictures_mb/symb_ruf.png

Tankkaa autoon vain dieselpolttonestettä, joka täyttää eurooppalaisen normin EN 590 vaatimukset tai on vastaavanlaatuista. Polttoneste, joka ei täytä normin EN 590 vaatimuksia, voi lisätä kulumista ja vaurioittaa moottoria sekä pakokaasujen puhdistusjärjestelmää.

../../../../global/pictures_mb/symb_ruf.png

Älä tankkaa autoon seuraavia:

 • venedieseliä

 • lämmitysöljyä

 • biodieseliä

 • kasviöljyä

 • bensiiniä

 • petrolia

 • kerosiinia

Älä sekoita edellä mainittuja polttonesteitä dieselpolttonesteeseen, äläkä käytä erityislisäaineita. Moottori voi muutoin vaurioitua. Poikkeuksena ovat juoksevuuslisäaineet. Lisätietoa, ks. Juoksevuuslisäaine.

../../../../global/pictures_mb/symb_ruf.png

Autot, joissa on dieselhiukkassuodatin: EU:n ulkopuolisissa maissa autoon tulee tankata vain vähärikkistä Euro-dieseliä, jonka rikkipitoisuus on alle 50 ppm. Muutoin pakokaasujen puhdistusjärjestelmä voi vaurioitua.

../../../../global/pictures_mb/symb_ruf.png

Autot, joissa ei ole dieselhiukkassuodatinta: Maissa, joissa on saatavilla vain dieselpolttonestettä, jonka rikkipitoisuus on korkeampi, auton öljynvaihtoväli lyhenee. Lisätietoja öljynvaihtovälistä saa kaikista ammattitaitoisista erikoiskorjaamoista.

Tietoa polttonestelaaduista löytyy polttonestemittarin kyljestä. Käänny huoltoaseman henkilökunnan puoleen, jos tietoja ei löydy polttonestemittarista.

Tankkaamiseen liittyvää tietoa lisää.

Alhaiset ulkolämpötilat

Talvikuukausina on tarjolla dieselpolttonesteitä, joiden kylmäkestävyys on parempi. Eurooppalaisessa normissa EN 590 on määritelty erilaisia ilmastosta riippuvaisia kylmyysluokkia. Käyntihäiriöitä voidaan välttää tankkaamalla dieselpolttonestettä, joka vastaa normin EN 590 mukaisia ilmastovaatimuksia. Dieselin juoksevuus ei välttämättä riitä erittäin alhaisissa ulkolämpötiloissa. Tämä koskee myös lämpimämmillä alueilla käytettäviä dieselpolttonesteitä, joita ei ole sovitettu ilmasto-olosuhteiden mukaisiksi.

../../../../global/pictures_mb/symb_info.png

Lisätietoja polttonesteiden maakohtaisista ominaisuuksista saa öljy-yhtiöiltä, esim. huoltoasemilta.

Juoksevuuslisäaineet

Dieselpolttonesteen kylmänkestävyyden parantamiseksi polttonesteeseen voi lisätä juoksevuuslisäainetta. Juoksevuuslisäaineen teho ei ole taattu kaikissa polttonesteissä.

Käytä vain Mercedes-Benzin tarkastamia ja hyväksymiä juoksevuuslisäaineita. Noudata aineen käytössä siitä annettuja käsittelyohjeita.

Paremman kylmänkestävyyden saavuttamiseksi juoksevuuslisäainetta käyttämällä aineen oikea annostelu ja huolellinen sekoittaminen ovat ratkaisevia tekijöitä. Yliannostelu voi tietyissä olosuhteissa jopa huonontaa kylmänkestävyyttä, minkä vuoksi yliannostelua on vältettävä. Noudata valmistajan antamia annosteluohjeita.

Sekoita lisäaine oikea-aikaisesti dieseliin, jo ennen kuin dieselin juoksevuus ei enää ole riittävä. Muutoin häiriöt voi poistaa vain lämmittämällä koko polttonestejärjestelmä, esim. pysäköimällä auto lämmitettyyn autotalliin.

Lisätietoja suositelluista juoksevuuslisäaineista saa ammattitaitoisista erikoiskorjaamoista.

Polttonesteen kulutukseen liittyvää tietoa

../../../../global/pictures_mb/symb_baum.png

Ympäristöön liittyvä huomautus

CO2 (hiilidioksidi) on kaasu, jonka päästöt nykytietämyksen mukaan ovat merkittävin maapallon ilmaston lämpötilan kohoamista aiheuttava tekijä (kasvihuoneilmiö). Autosi CO2 -päästöt vaihtelevat suoraan polttonesteen kulutuksen mukaan ja riippuvat siten

 • moottorin hyötysuhteesta

 • ajotavasta

 • muista autotekniikan ulkopuolisista tekijöistä kuten ympäristöolosuhteista ja teiden kunnosta.

Maltillisella ajotavalla ja autosi säännöllisillä huolloilla voit vähentää osaltasi CO2-päästöjä.

Seuraavissa olosuhteissa auto kuluttaa normaalia enemmän polttonestettä:

 • erittäin alhaisissa lämpötiloissa

 • kaupunkiliikenteessä

 • ajettaessa lyhyitä matkoja

 • mäkisessä maastossa.

 • vedettäessä perävaunua.

../../../../global/pictures_mb/symb_info.png

Vain tiettyihin maihin: Auton senhetkiset kulutus- ja päästöarvot löytyvät vaatimustenmukaisuustodistuksesta (CERTIFICATE OF CONFORMITY). Sen saa auton luovutuksen yhteydessä.

Kulutusarvot on ilmoitettu kulloinkin voimassa olevan version mukaan

 • autoille Euro 4 -normiin asti EU-direktiivin 80 / 1268 / ETY mukaan

 • autoille Euro 5 -normista lähtien asetuksen (EY) N:o 715 / 2007 mukaan.

Todellisessa käytössä nämä arvot voivat poiketa ilmoitetuista.

AdBlue®

Yleisiä ohjeita

AdBlue® on palamaton, myrkytön, väritön, hajuton ja vesiliukoinen neste.

Korkeat ulkolämpötilat

../../../../global/pictures_mb/symb_achtung.png

VAROITUS

Jos AdBlue®-säiliön korkki avataan, pieniä määriä ammoniakkihöyryä voi tulla ulos säiliöstä. Tämä riippuu etenkin AdBlue®:n iästä.

Ammoniakkihöyryssä on pistävä haju ja se ärsyttää erityisesti

 • ihoa

 • limakalvoja

 • silmiä.

Siitä syystä voi ilmetä polttelua silmissä, nenässä ja kurkussa, samoin kuin yskänärsytystä ja silmien vuotamista.

Älä hengitä ulos tulevaa ammoniakkihöyryä. Täytä AdBlue®-säiliö vain paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

Alhaiset ulkolämpötilat

AdBlue® jäätyy noin corposwgl_002d.png11 corposwgl_2020.png :n lämpötilassa. Autoon on asennettu tehtaalla AdBlue®-esilämmityslaite. Sen ansiosta AdBlue®:n toimivuus voidaan taata myös talvikäytössä alle corposwgl_002d.png11 corposwgl_2020.png :n lämpötiloissa.

Lisäaineet

../../../../global/pictures_mb/symb_ruf.png

Käytä vain normin ISO 22241 mukaista AdBlue®:ta. Älä sekoita AdBlue®:hun mitään lisäaineita äläkä laimenna AdBlue®:ta vedellä. Muutoin BlueTec®- pakokaasujen jälkikäsittely voi häiriytyä.

Puhtaus

../../../../global/pictures_mb/symb_ruf.png

Epäpuhtaudet AdBlue®:ssa, jotka ovat peräisin esim. muista käyttöaineista, puhdistusaineista tai pölystä, aiheuttavat

 • kohonneita päästöarvoja

 • katalysaattorivaurioita

 • moottorivaurioita

 • toimintahäiriöitä BlueTec- pakokaasujen jälkikäsittelyssä.

BlueTec®- pakokaasujen jälkikäsittelyn toimintahäiriöiden välttämiseksi AdBlue®:n puhtaus on erittäin tärkeää.

Jos AdBlue®:ta pumpataan ulos AdBlue®-säiliöstä esim. korjauksen yhteydessä, ulospumpattua nestettä ei saa laittaa takaisin säiliöön. Muutoin nesteen puhtautta ei voi enää taata.

Täyttömäärät

Malli

Kokonaistilavuus

E 350 BlueTec

24,5 l

Moottoriöljy

Yleisiä ohjeita

Moottorin toiminnan ja kestoiän kannalta moottoriöljyjen laadulla on ratkaiseva merkitys. Mercedes-Benz hyväksyy kattavien tutkimusten perusteella jatkuvasti uusia moottoriöljyjä senhetkisen teknisen tason mukaan.

Mercedes-Benzin moottoreissa saa tästä syystä käyttää vain Mercedes-Benzin hyväksymiä moottoriöljyjä.

Lisätietoja tarkastetuista ja hyväksytyistä moottoriöljyistä saa kaikista Mercedes-Benz-huoltopisteistä. Mercedes-Benz suosittelee teettämään öljynvaihdon ammattitaitoisessa erikoiskorjaamossa. Mercedes-Benzin hyväksynnän tunnistaa öljysäiliössä olevasta merkinnästä MB-hyväksyntä ja siihen kuuluvasta moottoriöljyn ominaisuutta koskevasta merkinnästä, esim. MB-hyväksyntä 229.51.

Luettelo hyväksytyistä moottoriöljyistä löytyy Internetistä osoitteesta http://bevo.mercedes-benz.com syöttämällä moottoriöljyn ominaisuuksia koskevat tiedot, esim. 229.5.

Taulukosta käyvät ilmi moottoriöljyt, jotka on hyväksytty käytettäviksi kussakin automallissa.

Bensiinimoottorit

MB-hyväksyntä

E 200 BlueEfficiency

E 250 BlueEfficiency

229.3, 229.5, 229.51

E 300

E 300 BlueEfficiency

E 300 4Matic BlueEfficiency

E 350 BlueEfficiency

E 350 4Matic BlueEfficiency

229.3, 229.5

E 500 BlueEfficiency

E 500 4Matic BlueEfficiency

E 63 AMG

229.5

Dieselmoottorit, joissa on dieselhiukkassuodatin

MB-hyväksyntä

E 200 CDI BlueEfficiency

E 220 CDI BlueEfficiency

E 250 CDI BlueEfficiency

E 250 CDI 4Matic BlueEfficiency

E 300 CDI BlueEfficiency

E 350 CDI BlueEfficiency

E 350 CDI 4Matic BlueEfficiency

E 350 BlueTec

228.51, 229.31, 229.51

AMG-autoissa saa käyttää vain moottoriöljyjä SAE 0W-40 tai SAE 5W-40.

../../../../global/pictures_mb/symb_info.png

Jos taulukossa ilmoitettuja moottoriöljyjä ei ole saatavissa, autoon saa täyttää seuraavaan öljynvaihtoon asti seuraavia moottoriöljyjä:

 • Bensiinimoottorit: MB-hyväksyntä 229.1, 229.3 tai ACEA A3

 • Dieselmoottorit: MB-hyväksyntä 229.1, 229.3, 229.5 tai ACEA C3

AMG-autoissa saa käyttää vain moottoriöljyjä SAE 0W-40 tai SAE 5W-40.

Kyseisiä moottoriöljyjä saa täyttää autoon kerran enintään 1,0 l.

Täyttömäärät

Seuraavat määrät koskevat öljyn ja öljynsuodattimen vaihtoa.

malli

Vaihtomäärä

E 200 BlueEfficiency

E 250 BlueEfficiency

5,5 l

E 300 BlueEfficiency

E 300 4Matic BlueEfficiency

E 350 BlueEfficiency

E 350 4Matic BlueEfficiency

E 200 CDI BlueEfficiency

E 220 CDI BlueEfficiency

E 250 CDI BlueEfficiency

E 250 CDI 4Matic BlueEfficiency

6,5 l

E 300

E 500 BlueEfficiency

E 500 4Matic BlueEfficiency

E 300 CDI BlueEfficiency

E 350 CDI BlueEfficiency

E 350 CDI 4Matic BlueEfficiency

E 350 BlueTec

8,0 l

E 63 AMG

Ulkoinen öljynjäähdytin: 8,5 l

Lisäaineet

../../../../global/pictures_mb/symb_ruf.png

Älä käytä moottoriöljyn lisäaineita. Ne voivat vaurioittaa moottoria.

Moottoriöljyn viskositeetti

images/img548ec7777286dbbd351f19150d1af8df_1_--_--_JPG72.jpg

Viskositeetti kuvaa nesteen juoksevuusominaisuuksia. Moottoriöljy, jonka viskositeetti on korkea, on raskasliikkeistä, kun taas öljy, jonka viskositeetti on matala, on juoksevampaa.

Valitse SAE-luokkaa (viskositeetti) vastaava moottoriöljy ulkolämpötilan mukaan. SAE-luokat käyvät ilmi taulukosta. Moottoriöljyjen alhaisten lämpötilojen ominaisuudet voivat huonontua käytössä huomattavasti esimerkiksi vanhenemisen seurauksena tai, jos moottoriöljyyn sekoittuu ruostetta tai polttonestettä. Tästä syystä on erittäin suositeltavaa teettää öljynvaihto säännöllisesti ja käyttää hyväksyttyä moottoriöljyä, jonka SAE-luokka on sopiva.

Jarruneste

../../../../global/pictures_mb/symb_achtung.png

Varoitus

Jarruneste imee ilmasta kosteutta ajan myötä. Tämän vuoksi sen kiehumispiste laskee.

Jos jarrunesteen kiehumispiste on liian alhainen, jarrujärjestelmään voi suuressa rasituksessa (esimerkiksi vuoristoajossa) muodostua höyrykuplia. Tämä heikentää jarrujen tehoa.

Vaihdata jarruneste säännöllisesti. Jarrunesteen vaihtamisvälit löytyvät auton huoltovihkosta.

Käytä vain Mercedes-Benzin hyväksymää, MB-hyväksynnän 331.0 mukaista jarrunestettä.

Tietoa hyväksytyistä jarrunesteistä saa kaikista ammattitaitoisista erikoiskorjaamoista tai Internetistä osoitteesta http://bevo.mercedes-benz.com.

../../../../global/pictures_mb/symb_info.png

Vaihdata jarruneste säännöllisesti ammattitaitoisessa erikoiskorjaamossa.

Jäähdytysneste

Tärkeitä turvallisuusohjeita

../../../../global/pictures_mb/symb_achtung.png

VAROITUS

Pakkasneste on helposti syttyvää. Vältä sen vuoksi avotulen tekoa, tupakointia ja suojaamattoman valolähteen käyttöä pakkasnestettä käsiteltäessä.

Jos pakkasneste pääsee kosketuksiin moottorin kuumien osien kanssa, se voi syttyä palamaan ja voit saada tällöin palovammoja. Vältä pakkasnesteen pääsyä kosketuksiin moottorin kuumien osien kanssa.

../../../../global/pictures_mb/symb_ruf.png

Käytä ainoastaan valmiiksi sekoitettua jäähdytysnestettä, jonka pakkaskestävyys on valittu olosuhteiden mukaisesti. Muutoin moottori voi vaurioitua.

Lisätietoja jäähdytysnesteestä saa Mercedes-Benzin käyttöainevaatimuksista, MB BeVo 310.1, esimerkiksi Internetistä osoitteesta http://bevo.mercedes-benz.com. Tai käänny ammattitaitoisen erikoiskorjaamon puoleen.

../../../../global/pictures_mb/symb_ruf.png

Käytä autossa aina sopivaa jäähdytysnestettä myös lämpimissä maissa!

Muutoin moottorin jäähdytysjärjestelmä ei ole riittävän suojattu korroosiolta ja ylikuumentumiselta.

../../../../global/pictures_mb/symb_ruf.png

Moottorin jäähdytysjärjestelmässä on täytös, joka on uusittava viimeistään 15 vuoden kuluttua tai 25 0000 kilometrin ajon jälkeen.

Jäähdytysneste on veden ja korroosiosuoja-aineen/pakkasnesteen seos. Se huolehtii

 • korroosiosuojauksesta

 • pakkassuojasta

 • kiehumispisteen nostamisesta

Jos korroosiosuoja-aineen/pakkasnesteen määrä on ohjeenmukainen, jäähdytysnesteen kiehumispiste on käytössä noin 130 corposwgl_2020.png .

Korroosiosuoja-aineen/pakkasnesteen osuus moottorin jäähdytysjärjestelmässä

 • tulee olla vähintään 50 %. Tällöin moottorin jäähdytysjärjestelmän pakkaskestävyys on noin corposwgl_002d.png37 corposwgl_2020.png .

 • ei saa olla yli 55 % (pakkaskestävyys corposwgl_002d.png45 corposwgl_2020.png ). Muutoin lämmönjohtokyky heikkenee.

Jos auton jäähdytysnestemäärä on vähentynyt, lisää suunnilleen saman verran vettä ja korroosiosuoja-ainetta/pakkasnestettä. Mercedes-Benz suosittelee MB-käyttöainevaatimusten MB BeVo 310.1 mukaista korroosiosuoja-aine-/pakkasnestetiivistettä.

Jäähdytysneste tarkastetaan jokaisen huoltovälin mukaisen huollon yhteydessä ammattitaitoisessa erikoiskorjaamossa.

../../../../global/pictures_mb/symb_info.png

Jäähdytysjärjestelmään on tehtaalla täytetty jäähdytysnestettä, joka varmistaa pakkaskestävyyden ja korroosiosuojauksen.

Lasinpesulaitteisto ja valonpesimet

Tärkeitä turvallisuusohjeita

../../../../global/pictures_mb/symb_achtung.png

VAROITUS

Lasinpesunestetiiviste/pakkasneste on herkästi syttyvää. Vältä lasinpesunesteen/pakkasnesteen läikkymistä moottorin kuumille osille, koska se voi syttyä palamaan. Tämä voi aiheuttaa vakavia palovammoja.

../../../../global/pictures_mb/symb_ruf.png

Käytä vain sellaisia lasinpesunesteitä, jotka soveltuvat muovisen pintalasin puhdistamiseen, esim. MB SummerFit tai MB WinterFit. Sopimattomat lasinpesunesteet saattavat vahingoittaa muovista pintalasia.

../../../../global/pictures_mb/symb_ruf.png

Älä käytä pesunestesäiliössä tislattua tai deionisoitua vettä. Muutoin täyttömäärän tunnistin voi vaurioitua.

../../../../global/pictures_mb/symb_ruf.png

Vain lasinpesunesteitä MB SummerFit ja MB WinterFit voi sekoittaa keskenään. Muutoin lasinpesusuuttimet voivat tukkiutua.

Lämpötilan ollessa jäätymispisteen yläpuolella:

Täytä pesunestesäiliö veden ja lasinpesunesteen, esim. MB SummerFit, sekoituksella.

Sekoita yksi osa MB SummerFitiä sataan osaan vettä.

Lämpötilan ollessa jäätymispisteen alapuolella:

Täytä pesunestesäiliö veden ja lasinpesunesteen, esim. MB WinterFit, sekoituksella.

Valitse sekoitussuhde ulkolämpötilan mukaan.

 • Enintään mbsymb6_inv_00d2.png10 corposwgl_2020.png : Sekoita yksi osa MB WinterFitiä kahteen osaan vettä.

 • Enintään mbsymb6_inv_00d2.png20 corposwgl_2020.png : Sekoita yksi osa MB WinterFitiä yhteen osaan vettä.

 • Enintään mbsymb6_inv_00d2.png29 corposwgl_2020.png : Sekoita kaksi osaa MB WinterFitiä yhteen osaan vettä.

../../../../global/pictures_mb/symb_info.png

Sekoita pesunesteeseen vuoden ympäri lasinpesunestettä, esim. mit MB SummerFitiä tai MB WinterFitiä.

Alaviitteet

Tulostuspäivä:

18.06.2018

Interaktiivinen käyttöohjekirja [Syvennä | Tekniset tiedot | Käyttöaineet ja täyttömäärät]

Käyttöohjekirjan painos: ÄJ 2012-1a

Ohje: Online-käyttöohjekirja on ajantasaisin versio. Mahdollisia eroja käytössäsi olevan auton ominaisuuksien suhteen ei ole voitu ottaa huomioon, sillä Mercedes-Benz kehittää autojaan jatkuvasti uusimman tekniikan mukaisesti ja uudistaa muotoilua ja varustusta. Tämä online-käyttöohjekirja ei näin ollen missään tapauksessa korvaa painettua käyttöohjekirjaa, joka on toimitettu auton mukana.