Interaktivní návod k obsluze
Následující online verze návodu k obsluze popisuje všechny modely a standardní a příplatkovou výbavu Vašeho vozidla. V rámci jazykových verzí jsou možné odchylky platné v jednotlivých zemích. Pamatujte na to, že Vaše vozidlo nemusí být vybaveno všemi popsanými funkcemi. To platí také pro systémy a funkce vztahující se k bezpečnosti. Pro obdržení tištěného návodu k obsluze pro jiné modely a modelové roky vozidel se prosím obraťte na svého autorizovaného prodejce Mercedes-Benz.
Online návod k obsluze představuje právě aktuální verzi. Případné odchylky od Vašeho konkrétního vozidla nemohou být zohledněny, neboť společnost Mercedes-Benz stále přizpůsobuje svá vozidla nejnovějšímu stavu techniky a provádí změny tvaru a výbavy. Nezapomeňte proto, prosím, že tento online návod k obsluze v žádném případě nenahrazuje tištěný návod k obsluze, který byl předán spolu s vozidlem.