Data wydruku:

23.04.2018

Interaktywna instrukcja obsługi [Dowiedz się więcej | Usuwanie awarii | Bezpieczniki]

Wydanie instrukcji obsługi: ÄJ 2013-1a

Wskazówka: instrukcja obsługi online opisuje zawsze najnowszą wersję. Ewentualne różnice w odniesieniu do konkretnego pojazdu nie mogą być uwzględniane, ponieważ pojazdy marki Mercedes-Benz są stale unowocześniane zgodnie z najnowszym stanem wiedzy technicznej, co obejmuje również zmiany wyglądu i zakresu wyposażenia. W związku z tym prosimy uwzględnić, że instrukcja obsługi online w żadnym przypadku nie zastępuje drukowanej instrukcji obsługi, dołączonej do pojazdu.

Bezpieczniki

Ważne zasady bezpieczeństwa

../../../../global/pictures_mb/symb_achtung.png

OSTRZEŻENIE

Naprawianie lub mostkowanie przepalonego bezpiecznika, jak również wymiana na bezpiecznik o wyższym amperażu może doprowadzić do przeciążenia elektrycznych przewodów. Wskutek tego może dojść do pożaru. Istnieje zwiększone ryzyko wypadku i obrażeń!

Uszkodzone bezpieczniki należy wymieniać na nowe, zgodne ze specyfikacją i o podanym amperażu.

../../../../global/pictures_mb/symb_ruf.png

W skrzynkach bezpieczników w komorze silnika i pod kanapą tylna należy stosować wyłącznie bezpieczniki z oznaczeniem "S". W przeciwnym razie części lub układy mogą zostać uszkodzone.

Bezpieczniki elektryczne w pojeździe służą do odłączania uszkodzonych obwodów elektrycznych. Zadziałanie bezpiecznika powoduje wyłączenie podłączonych do danego obwodu komponentów i zanik odpowiednich funkcji.

Przepalone bezpieczniki należy wymieniać na bezpieczniki o identycznych parametrach (rozpoznawane po kolorze i nadrukowanej liczbie amperów). Amperaż jest podany w schemacie przyporządkowania bezpieczników.

W przypadku ponownego przepalenia się wymienionego bezpiecznika należy zlecić ustalenie i usunięcie przyczyny usterki w fachowym serwisie.

Przed wymianą bezpiecznika

Prosimy przestrzegać ważnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa więcej

Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się więcej.

Wyłączyć wszystkie odbiorniki elektryczne.

Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 0 i wyjąć więcej. W pojazdach z KEYLESS-GO upewnić się, że zapłon jest wyłączony więcej.

W zestawie wskaźników muszą być wyłączone wszystkie lampki kontrolne.

Bezpieczniki elektryczne są umieszczone w różnych skrzynkach bezpieczników:

  • Skrzynka bezpieczników przy kokpicie po stronie pasażera

  • Skrzynka bezpieczników w komorze silnika z prawej strony, patrząc w kierunku jazdy

  • Skrzynka bezpieczników pod kanapą tylną

Schemat przyporządkowania bezpieczników znajduje się w skrzynce bezpieczników pod kanapą tylną więcej.

Skrzynka bezpieczników w kokpicie

Prosimy przestrzegać ważnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa więcej

../../../../global/pictures_mb/symb_ruf.png

Do otwierania osłony w kokpicie nie należy stosować ostrych lub szpiczastych narzędzi, jak np. wkrętaka, gdyż może dojść do uszkodzenia kokpitu i osłony.

../../../../global/pictures_mb/symb_ruf.png

Zwracać uwagę, aby po zdjęciu osłony do wnętrza skrzynki bezpieczników nie dostała się woda lub wilgoć.

../../../../global/pictures_mb/symb_ruf.png

Podczas zamykania osłony należy zwrócić uwagę, aby przylegała ona prawidłowo do skrzynki bezpieczników. W przeciwnym razie przenikająca wilgoć lub zabrudzenia mogą wpłynąć negatywnie na działanie bezpieczników.

images/img41a5388a5c8b2460351f19151960127c_1_--_--_JPG72.jpg

Otwieranie: Pociągnąć osłonę mbsymb6_inv_003a.png na zewnątrz, w kierunku strzałki i zdjąć.

Zamykanie: Zaczepić przód osłony mbsymb6_inv_003a.png na kokpicie.

Docisnąć osłonę mbsymb6_inv_003a.png, aby się zatrzasnęła.

Skrzynka bezpieczników w komorze silnika

Prosimy przestrzegać ważnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa więcej.

../../../../global/pictures_mb/symb_ruf.png

Zwracać uwagę, aby po zdjęciu osłony do wnętrza skrzynki bezpieczników nie dostała się woda lub wilgoć.

../../../../global/pictures_mb/symb_ruf.png

Podczas zamykania osłony należy zwrócić uwagę, aby przylegała ona prawidłowo do skrzynki bezpieczników. W przeciwnym razie przenikająca wilgoć lub zabrudzenia mogą wpłynąć negatywnie na działanie bezpieczników.

images/imga1dfa9e6c1cc49ed351f19151c9f709e_1_--_--_JPG72.jpg

Otworzyć pokrywę komory silnika.

Suchym kawałkiem materiału osuszyć skrzynkę bezpieczników.

Otwieranie: Otworzyć klamry mocujące mbsymb6_inv_003b.png.

Odchylić osłonę mbsymb6_inv_003a.png w kierunku strzałki do góry i zdjąć.

Zamykanie: Sprawdzić, czy uszczelka jest prawidłowo osadzona w osłonie mbsymb6_inv_003a.png.

Włożyć osłonę mbsymb6_inv_003a.png w mocowania boczne w skrzynce bezpieczników.

Zamknąć osłonę mbsymb6_inv_003a.png i zablokować klamry mocujące mbsymb6_inv_003b.png.

Zamknąć pokrywę komory silnika.

Skrzynka bezpieczników pod kanapą tylną

Prosimy przestrzegać ważnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa więcej.

../../../../global/pictures_mb/symb_ruf.png

Zwracać uwagę, aby po zdjęciu osłony do wnętrza skrzynki bezpieczników nie dostała się woda lub wilgoć.

../../../../global/pictures_mb/symb_ruf.png

Podczas zamykania osłony należy zwrócić uwagę, aby przylegała ona prawidłowo do skrzynki bezpieczników. W przeciwnym razie przenikająca wilgoć lub zabrudzenia mogą wpłynąć negatywnie na działanie bezpieczników lub osłona może zostać uszkodzona przez kanapę tylną.

Rozłożyć lewą kanapę tylną więcej.

images/img95cdeed98954c9cf35477e68175e175e_1_--_--_JPG72.jpg

Otwieranie: Włożyć palce w boczne otwory mbsymb6_inv_003b.png osłony mbsymb6_inv_003a.png skrzynki bezpieczników.

Zdjąć osłonę mbsymb6_inv_003a.png ze skrzynki bezpieczników w kierunku strzałki do góry.

Schemat przyporządkowania bezpieczników znajduje się we wnęce z boku skrzynki bezpieczników.

Zamykanie: Nałożyć osłonę mbsymb6_inv_003a.png na skrzynkę bezpieczników.

Docisnąć osłonę mbsymb6_inv_003a.png, aż zaczepy mocujące wyczuwalnie zablokują się.

Złożyć lewą kanapę tylną więcej.

Pojedyncze elementy

Data wydruku:

23.04.2018

Interaktywna instrukcja obsługi [Dowiedz się więcej | Usuwanie awarii | Bezpieczniki]

Wydanie instrukcji obsługi: ÄJ 2013-1a

Wskazówka: instrukcja obsługi online opisuje zawsze najnowszą wersję. Ewentualne różnice w odniesieniu do konkretnego pojazdu nie mogą być uwzględniane, ponieważ pojazdy marki Mercedes-Benz są stale unowocześniane zgodnie z najnowszym stanem wiedzy technicznej, co obejmuje również zmiany wyglądu i zakresu wyposażenia. W związku z tym prosimy uwzględnić, że instrukcja obsługi online w żadnym przypadku nie zastępuje drukowanej instrukcji obsługi, dołączonej do pojazdu.