Seuraavassa käyttöohjekirjan online-versiossa on kuvattu kaikki auton malliversiot sekä vakio- ja lisävarusteet. Maakohtaiset poikkemat eri kieliversioissa ovat mahdollisia. Ota huomioon, että autossa ei välttämättä ole kaikkia käyttöohjekirjassa kuvattuja toimintoja. Tämä koskee myös turvallisuuden kannalta tärkeitä järjestelmiä ja toimintoja. Ota yhteyttä valtuutettuun Mercedes-Benz-myyjään saadaksesi painetun, muita automalleja ja autojen mallivuosia koskevan käyttöohjekirjan.
Online-käyttöohjekirja on aina ajantasaisin versio. Poikkeukset annettujen tietojen ja itse auton välillä ovat mahdollisia, sillä Mercedes-Benz kehittää autojaan jatkuvasti uusinta tekniikkaa hyödyntäen ja pidättää itsellään oikeuden muutoksiin muodon ja varusteiden osalta. Ota siksi huomioon, että kyseinen online-käyttöohjekirja ei missään tapauksessa korvaa auton mukana toimitettua painettua käyttöohjekirjaa.

Eteenpäin