De volgende online-versie van de handleiding beschrijft alle modellen, standaarduitrustingen en speciale uitvoeringen van uw voertuig. Landspecifieke afwijkingen in de taalvarianten zijn mogelijk. Houd er rekening mee dat uw voertuig niet met alle beschreven functies kan zijn uitgerust. Dit betreft ook veiligheidsrelevante systemen en functies. Neem a.u.b. contact op met uw geautoriseerde Mercedes-Benz-servicewerkplaats om een gedrukte handleiding voor andere modellen en modeljaren te ontvangen.
De online-handleiding is de meest actuele versie. Eventuele afwijkingen ten opzichte van uw voertuig kunnen mogelijk niet zijn behandeld, omdat Mercedes-Benz haar voertuigen voortdurend aan de nieuwste stand van de techniek aanpast en wijzigingen in de vorm en uitrusting doorvoert. Houd er daarom rekening mee dat deze online-handleiding in geen geval de gedrukte handleiding vervangt, die bij uw voertuig is geleverd.

Verder