Data wydruku:

18.06.2018

Interaktywna instrukcja obsługi [Dowiedz się więcej | Jazda i parkowanie | Jazda z przyczepą]

Wydanie instrukcji obsługi: ÄJ 2014-0a

Wskazówka: instrukcja obsługi online opisuje zawsze najnowszą wersję. Ewentualne różnice w odniesieniu do konkretnego pojazdu nie mogą być uwzględniane, ponieważ pojazdy marki Mercedes-Benz są stale unowocześniane zgodnie z najnowszym stanem wiedzy technicznej, co obejmuje również zmiany wyglądu i zakresu wyposażenia. W związku z tym prosimy uwzględnić, że instrukcja obsługi online w żadnym przypadku nie zastępuje drukowanej instrukcji obsługi, dołączonej do pojazdu.

Jazda z przyczepą

Ważne zasady bezpieczeństwa

../../../../global/pictures_mb/symb_achtung.png

OSTRZEŻENIE

Jeśli podczas jazdy stopa spoczywa na pedale hamulca, może dojść do przegrzania układu hamulcowego. W wyniku tego wydłuża się droga hamowania i może nawet dojść do awarii układu hamulcowego. Istnieje ryzyko wypadku!

Pedału hamulca nie należy nigdy wykorzystywać jako podnóżka. Podczas jazdy nie należy równocześnie wciskać pedału hamulca i pedału gazu.

../../../../global/pictures_mb/symb_achtung.png

OSTRZEŻENIE

Jeśli dojdzie do rozkołysania zestawu, można stracić nad nim kontrolę. Skutkiem tego może być nawet przewrócenie zestawu. Istnieje ryzyko wypadku!

W żadnym razie nie należy rozciągać zestawu poprzez zwiększanie prędkości. Zmniejszyć prędkość i nie kontrować kierownicą. W razie potrzeby wyhamować zestaw.

../../../../global/pictures_mb/symb_achtung.png

OSTRZEŻENIE

Jeśli obciążenie wykorzystywanego bagażnika zewnętrznego przekroczy wartość dopuszczalnego obciążenia statycznego, bagażnik może spaść z pojazdu, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Istnieje ryzyko wypadku i obrażeń!

Podczas wykorzystywania zewnętrznego bagażnika należy przestrzegać dopuszczalnego obciążenia statycznego.

../../../../global/pictures_mb/symb_ruf.png

Trwałe wciśnięcie pedału hamulca powoduje nadmierne i przedwczesne zużycie okładzin hamulcowych.

W przypadku przekroczenia maksymalnie dopuszczalnego nacisku statycznego haka holowniczego na dyszel przyczepy może dojść do uszkodzenia:

 • Państwa pojazdu

 • przyczepy

 • końcówki haka

 • haka holowniczego

Przyczepa może stracić stabilność.

Nawet jeśli obciążenie statyczne jest mniejsze niż minimalna dopuszczalna wartość, przyczepa może stracić stabilność.

W celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji

 • przed każdą jazdą sprawdzić obciążenie statyczne

 • maksymalnie wykorzystać obciążenie statyczne

 • nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia statycznego

 • obciążenie nie może być niższe niż minimalne obciążenie statyczne.

Podczas manewrowania na biegu wstecznym należy zwrócić uwagę, aby nikt nie znalazł się pomiędzy pojazdem ciągnącym a przyczepą.

Podczas podłączania i odłączania przyczepy należy zachować ostrożność. Nieprawidłowe sprzęgnięcie pojazdu ciągnącego z przyczepą grozi odczepieniem się podczas jazdy.

Prosimy zwrócić uwagę, aby następujące wartości nie zostały przekroczone:

 • dopuszczalne obciążenie statyczne haka holowniczego

 • dopuszczalna masa przyczepy

 • dopuszczalne obciążenie osi tylnej pojazdu ciągnącego

 • dopuszczalna masa całkowita pojazdu ciągnącego oraz dopuszczalna masa całkowita przyczepy

Dopuszczalne wartości, których nie wolno przekroczyć, są podane w dokumentach pojazdu.

Wartości dopuszczane przez producentów są podane na tabliczkach znamionowych; wartości dotyczące pojazdu są przedstawione również w rozdziale „Dane techniczne“ więcej.

Dołączenie przyczepy powoduje zmianę zachowania się pojazdu w trakcie jazdy.

Pojazd z przyczepą

 • jest cięższy

 • przyspieszenie i zdolność do pokonywania wzniesień są mniejsze

 • droga hamowania wydłuża się

 • zwiększa się podatność na porywy bocznego wiatru

 • kierowanie wymaga zwiększonej ostrożności

 • ma większy promień zawracania.

Reakcje pojazdu mogą pogorszyć się. Należy odpowiednio dostosować sposób jazdy. Zachować bezpieczną odległość od pozostałych pojazdów. Stale śledzić sytuację na drodze.

Podczas jazdy z przyczepą należy zawsze dostosować prędkość do aktualnej sytuacji na drodze i warunków atmosferycznych. Przestrzegać maksymalnie dopuszczalnej prędkości dla jazdy z przyczepą.

Wskazówki dotyczące jazdy z przyczepą

Wskazówki ogólne

../../../../global/pictures_mb/symb_info.png

Podczas jazdy z przyczepą opony kół tylnych powinny być napompowane do wartości odpowiadającej maksymalnemu obciążeniu pojazdu, patrz tabela z wartościami ciśnienia w oponach na pokrywie wlewu paliwa więcej.

Prosimy uwzględnić, że podczas jazdy z przyczepą układ PARKTRONIC więcej, aktywny asystent parkowania więcej i asystent kąta martwego więcej mogą działać w sposób ograniczony lub być niedostępne.

../../../../global/pictures_mb/symb_info.png

W pojazdach bez układu poziomowania nadwozia wysokość końcówki haka zmienia się w zależności od obciążenia pojazdu. Należy w związku z tym korzystać z przyczepy z dyszlem o regulowanej wysokości.

Wymiary montażowe oraz informacje o masie i obciążeniach znajdują się w rozdziale „Dane techniczne“ więcej.

Wskazówki dotyczące jazdy

../../../../global/pictures_mb/symb_info.png

Prosimy również zwrócić uwagę na wskazówki dotyczące funkcji stabilizowania przyczepy przez ESP® więcej.

Dopuszczalna prędkość maksymalna dla jazdy z przyczepą zależy od typu przyczepy. Przed jazdą należy sprawdzić w dokumentach przyczepy, do jakiej prędkości maksymalnej jest ona dopuszczona. Prosimy przestrzegać maksymalnej prędkości jazdy dopuszczonej w danym kraju.

W przypadku określonych pojazdów marki Mercedes-Benz podczas jazdy z przyczepą dopuszczalne jest zwiększone obciążenie osi tylnej. W rozdziale „Dane techniczne“ można sprawdzić, czy dotyczy to własnego pojazdu więcej. Jeśli podczas jazdy z przyczepą wykorzystuje się możliwość zwiększonego obciążenia osi tylnej, ze względu na obowiązujące przepisy nie wolno przekraczać prędkości 100 km/h. Dotyczy to również jazdy w krajach, w których z zasady podczas ciągnięcia przyczepy dopuszczalna jest prędkość powyżej 100 km/h.

Dołączenie przyczepy powoduje zmianę zachowania się pojazdu w trakcie jazdy a także większe zużycie paliwa.

Podczas zjazdów z długich i stromych wzniesień należy odpowiednio wcześnie włączyć niższy bieg.

../../../../global/pictures_mb/symb_info.png

Zasada ta obowiązuje również podczas jazdy z włączonym tempomatem, układem SPEEDTRONIC lub DISTRONIC PLUS.

Umożliwia to wykorzystanie efektu hamowania silnikiem do utrzymywania odpowiedniej prędkości bez konieczności ciągłego hamowania. Dzięki temu układ hamulcowy jest mniej obciążany, co zapobiega przegrzaniu i w związku z tym przedwczesnemu zużyciu okładzin hamulcowych. W razie konieczności dodatkowego hamowania nie należy przytrzymywać stale wciśniętego pedału hamulca, lecz wciskać go z przerwami.

Porady dotyczące jazdy

Jeśli przyczepa zacznie się "wahać":

W żadnym przypadku nie dodawać gazu.

Nie kontrować kierownicą.

Hamować tylko w sytuacji awaryjnej.

 • Zachowywać większą odległość od pojazdu poprzedzającego niż podczas jazdy bez przyczepy.

 • Unikać gwałtownego hamowania. Zaleca się najpierw lekko przyhamować tak, aby przyczepa zaczęła "pchać" pojazd. Dopiero po tym płynnie zwiększać siłę hamowania.

 • Zdolność do pokonywania wzniesień odnosi się do wysokości (geograficznej) nad poziomem morza. Podczas jazdy w górach należy pamiętać, że wraz ze wzrostem wysokości geograficznej zmniejsza się moc silnika i odpowiednio do tego również zdolność do pokonywania wzniesień.

Rozkładanie końcówki haka holowniczego

../../../../global/pictures_mb/symb_achtung.png

OSTRZEŻENIE

Jeśli końcówka haka holowniczego nie jest zablokowana, przyczepa może się poluzować. Istnieje ryzyko wypadku!

Końcówkę haka należy zawsze blokować zgodnie z opisem.

../../../../global/pictures_mb/symb_achtung.png

OSTRZEŻENIE

Jeśli końcówka haka zostanie odblokowana lub nie zablokuje się prawidłowo podczas rozkładania, dochodzi do jej wypadnięcia. W obszarze wychylania końcówki haka istnieje ryzyko obrażeń!

Końcówkę haka holowniczego należy odblokowywać tylko wtedy, gdy obszar wychylania jest wolny. Należy zawsze upewnić się, że końcówka haka zablokowała się podczas rozkładania.

images/img9e22c5f4b9e9471435477e685c2a5c2a_1_--_--_JPG72.jpg CLS Shooting Brake

Ciągnięcie przyczepy wymaga wcześniejszego rozłożenia końcówki haka holowniczego.

Pokrętło zwalniania blokady znajduje się w bagażniku z lewej strony, za okładziną boczną.

Otwieranie osłony:

Przekręcić pokrętło mbsymb6_inv_003a.png przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i odchylić osłonę mbsymb6_inv_003b.png w dół.

images/img1d0521f4a79082e535477e6856b056b0_1_--_--_JPG72.jpg CLS Shooting Brake

Odblokowanie i rozkładanie końcówki haka:

Ująć pokrętło zwalniania blokady mbsymb6_inv_003f.png dłonią tak, aby kciuk spoczywał na podkładce pod kciuk.

Przekręcać pokrętło mbsymb6_inv_003f.png przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż końcówka haka zostanie odblokowana i rozłożona pod zderzakiem. Lampka kontrolna mbsymb6_inv_003d.png miga.

images/img0524136e6d80df2135477e6872687268_1_--_--_JPG72.jpg

Ręcznie pociągnąć końcówkę haka w kierunku wskazanym strzałką, aż zostanie zablokowana w położeniu pionowym.

Lampka kontrolna mbsymb6_inv_003d.png gaśnie.

Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym wyświetlany jest komunikat Sprawdzić blokadę haka holowniczego!, aż końcówka haka zostanie zablokowana.

Zdjąć nakładkę z końcówki haka i schować.

Zwracać uwagę, aby końcówka haka była czysta i wolna od smaru.

Gniazdo elektryczne jest zintegrowane z końcówką haka.

Podłączanie przyczepy

Upewnić się, że skrzynia biegów jest przełączona na P.

Zaciągnąć hamulec postojowy.

Ustawić przyczepę poziomo za pojazdem.

Podłączyć przyczepę.

Wykonać elektryczne połączenie pomiędzy pojazdem a przyczepą.

Sprawdzić, czy działa oświetlenie przyczepy.

Przyczepa jest rozpoznawana tylko przy prawidłowym połączeniu elektrycznym i sprawnej instalacji oświetleniowej. Od tego zależy działanie innych systemów, np. ESP®, PARKTRONIC lub aktywny asystent parkowania.

Odłączanie przyczepy

../../../../global/pictures_mb/symb_achtung.png

OSTRZEŻENIE

Jeśli odłączana jest przyczepa z hamulcem najazdowym w stanie najazdowym, może dojść do zakleszczenia dłoni pomiędzy pojazdem a dyszlem. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Przyczepy nie wolno odłączać, gdy hamulec jest uruchomiony.

../../../../global/pictures_mb/symb_achtung.png

OSTRZEŻENIE

Pojazdy z układem poziomowania nadwozia:

Po odłączeniu przewodu przyczepy następuje obniżenie poziomu nadwozia. W wyniku tego może dojść do zakleszczenia kierowcy lub innych osób, znajdujących się pomiędzy nadwoziem a oponami lub poniżej pojazdu. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Upewnić się, że podczas odłączania przewodu przyczepy nikt nie znajduje się w bezpośredniej bliskości nadkoli lub poniżej pojazdu.

../../../../global/pictures_mb/symb_ruf.png

Przyczepy wyposażonej w hamulec najazdowy nie wolno odłączać, gdy hamulec jest uruchomiony. Zwolnienie sprężyny hamulca może spowodować uszkodzenie pojazdu.

Zapewnić, aby skrzynia biegów była przełączona na P.

Zaciągnąć hamulec postojowy.

Zabezpieczyć przyczepę przed stoczeniem się.

Odłączyć przewód przyczepy i odczepić przyczepę.

Składanie końcówki haka holowniczego

../../../../global/pictures_mb/symb_achtung.png

OSTRZEŻENIE

Jeśli końcówka haka zostanie odblokowana lub nie zablokuje się prawidłowo podczas rozkładania, dochodzi do jej wypadnięcia. W obszarze wychylania końcówki haka istnieje ryzyko obrażeń!

Końcówkę haka holowniczego należy odblokowywać tylko wtedy, gdy obszar wychylania jest wolny. Należy zawsze upewnić się, że końcówka haka zablokowała się podczas rozkładania.

Nasunąć nakładkę na końcówkę haka.

images/img9e22c5f4b9e9471435477e685c2a5c2a_1_--_--_JPG72.jpg CLS Shooting Brake

Pokrętło zwalniania blokady znajduje się w bagażniku z lewej strony, za okładziną boczną.

Otwieranie osłony:

Przekręcić pokrętło mbsymb6_inv_003a.png przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i odchylić osłonę mbsymb6_inv_003b.png w dół.

images/img1d0521f4a79082e535477e6856b056b0_1_--_--_JPG72.jpg CLS Shooting Brake

Odblokowanie i opuszczanie końcówki haka:

Ująć pokrętło zwalniania blokady mbsymb6_inv_003f.png dłonią tak, aby kciuk spoczywał na podkładce pod kciuk i przekręcić przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Następuje odblokowanie i opuszczenie końcówki haka. Lampka kontrolna mbsymb6_inv_003d.png miga.

images/img24cc24c46d84419b35477e6834ce34ce_1_--_--_JPG72.jpg

Ręcznie docisnąć końcówkę haka w kierunku wskazanym strzałką, aż zostanie zablokowana za zderzakiem.

Lampka kontrolna mbsymb6_inv_003d.png gaśnie; jednocześnie znika komunikat z wyświetlacza.

../../../../global/pictures_mb/symb_info.png

Jeżeli hak holowniczy nie jest wykorzystywany, należy złożyć jego końcówkę.

Zasilanie napięciem przyczepy

../../../../global/pictures_mb/symb_ruf.png

Do stałego zasilania można podłączyć odbiorniki o łącznym poborze mocy do 240 W, natomiast do zasilania ze stacyjki można podłączyć odbiorniki o łącznym poborze mocy do 180 W.

Za pośrednictwem obwodu zasilającego nie można ładować akumulatora przyczepy.

Włączanie lub wyłączanie podłączonego zasilania: Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 2 lub 0 więcej.

Gniazdo przyczepy pojazdu jest fabrycznie wyposażone w stałe zasilanie napięciem i zasilanie napięciem podłączane ze stacyjki.

Stałe zasilanie napięciem odbywa się przez gniazdo przyczepy 9.

Zasilanie napięciem podłączane ze stacyjki odbywa się przez gniazdo przyczepy 10.

Stałe zasilanie napięciem zostaje automatycznie wyłączone przy niskim napięciu sieci pokładowej, najpóźniej po sześciu godzinach.

Dalsze informacje na temat instalacji elektrycznej przyczepy są dostępne we wszystkich fachowych serwisach.

Kontrola awarii świateł w przypadku technologii LED

../../../../global/pictures_mb/symb_info.png

W przypadku przyczepy z oświetleniem w technologii LED na wyświetlaczu wielofunkcyjnym może pojawiać się komunikat o usterce pomimo sprawnego oświetlenia. Przyczyną komunikatu może być spadek natężenia prądu poniżej 50 mA.

W celu skutecznego kontrolowania awarii oświetlenia przyczepy, każdy poprawnie działający obwód zasilania LED musi wykazywać natężenie co najmniej 50 mA.

Przyczepa z 7-stykowym złączem

Wskazówki ogólne

Przyczepa z 7-stykowym złączem: Można wykonać połączenie z 13-stykowym gniazdem w końcówce haka za pomocą wtyku adaptacyjnego lub w razie potrzeby za pomocą przewodu adaptacyjnego. Oba elementy są dostępne w fachowym serwisie.

Montaż złącza adaptacyjnego

../../../../global/pictures_mb/symb_ruf.png

Należy zwrócić uwagę na możliwość swobodnego poruszania się przewodu podczas pokonywania zakrętów, w przeciwnym razie przewód może się odczepić.

images/imgb3b799216eb59c9f35477e6873d073d0_1_--_--_JPG72.jpg

Otworzyć pokrywę gniazda.

Włożyć wtyk występem mbsymb6_inv_003a.png w rowek mbsymb6_inv_003d.png gniazda. Przekręcić złącze bagnetowe mbsymb6_inv_003b.png zgodnie z ruchem wskazówek zegara do oporu.

Zatrzasnąć pokrywę gniazda.

W razie korzystania z przewodu adaptacyjnego, przymocować go opaskami do przyczepy.

Pojedyncze elementy

Data wydruku:

18.06.2018

Interaktywna instrukcja obsługi [Dowiedz się więcej | Jazda i parkowanie | Jazda z przyczepą]

Wydanie instrukcji obsługi: ÄJ 2014-0a

Wskazówka: instrukcja obsługi online opisuje zawsze najnowszą wersję. Ewentualne różnice w odniesieniu do konkretnego pojazdu nie mogą być uwzględniane, ponieważ pojazdy marki Mercedes-Benz są stale unowocześniane zgodnie z najnowszym stanem wiedzy technicznej, co obejmuje również zmiany wyglądu i zakresu wyposażenia. W związku z tym prosimy uwzględnić, że instrukcja obsługi online w żadnym przypadku nie zastępuje drukowanej instrukcji obsługi, dołączonej do pojazdu.