Tekijänoikeus

Tekijänoikeus

Copyright 2010 Daimler AG. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tekstit, kuvat, grafiikka, ääni-, video- ja animaatiotiedostot sekä niiden sovelmat ovat tekijänoikeuslain ja muiden aineettoman omaisuuden suojaamista koskevien lakien alaisia. Niitä ei saa kopioida kaupankäynti- eikä jakelutarkoitukseen, ei myöskään muokata eikä käyttää muilla Internet-sivuilla. Jotkin Daimlerin Internet-sivut sisältävät materiaalia, joka on materiaalin käyttöönantajan tekijänoikeuksien alaista.

Tuotteet ja hinnat

Yksittäisten sivujen julkaisupäivän jälkeen tuotteisiin ja palveluihin on saattanut tulla muutoksia. Toimitusaikana pidätämme oikeuden rakenne- tai muotomuutoksiin, värisävyjen poikkeamiin sekä valmistajan toimitus- tai palvelulaajuuden muutoksiin, mikäli Daimlerin etua tukevat muutokset tai poikkeamat ovat asiakkaan kannalta kohtuullisia. Kuvauksiin saattaa sisältyä myös tarvikkeita, erikoisvarusteita tai muita tuotteita, jotka eivät kuulu vakiotoimituksen tai -palvelun laajuuteen. Väripoikkeamat ovat teknisistä syistä johtuen mahdollisia. Yksittäisillä sivuilla saattaa esiintyä malleja ja palveluita, joita ei ole saatavissa kaikkiin maihin. Lausumat laillisista, oikeudellisista ja verotuksellisista säädöksistä ja niiden vaikutuksista ovat voimassa vain Saksan liittotasavallassa. Myynti- tai toimitusehdoissa olevat muunlaiset säädökset pidättäen pätevät toimituspäivänä voimassa olevat hinnat. Hintasuositukset eivät sido sopimuskumppaneitamme. Pyydä ajantaiset hintatiedot sivuliikkeestämme tai sopimuskumppaniltamme.

Tavaramerkit

Jos toisin ei ole ilmoitettu, kaikki Daimlerin Internet-sivuilla mainitut merkit ovat Daimlerin laillisesti suojattuja tavaramerkkejä. Tämä koskee erityisesti mallien nimiä sekä yrityksen kaikkia logoja ja tunnuksia.

Lisenssioikeudet

Daimler haluaa tarjota asiakkailleen innovatiivisen ja informatiivisen Internet-sivuston. Sen vuoksi toivomme, että sivustomme luovuus miellyttää sinua yhtä paljon kuin meitä itseämmekin. Toivomme sinun kuitenkin ymmärtävän, että Daimlerin on suojeltava aineetonta omaisuuttaan mukaan lukien patentit, tavaramerkit ja tekijänoikeudet, eivätkä nämä Internet-sivut voi antaa minkäänlaisia lisenssioikeuksia Daimlerin aineettomaan omaisuuteen.

Ohjeita ennakoivista lausumista

Tällä verkkosivustolla olevat Internet-sivut, Investor Relations Releases -julkaisut, vuosikertomukset ja osavuosikatsaukset, katsaukset, esitykset, erilaisten tilaisuuksien audio- ja videolähetykset (suorat tai tallenteet) ja muut julkaisut sisältävät muun muassa ennakoivia lausumia tulevasta kehityksestä, jotka perustuvat yrityksen johdon tämänhetkisiin arviointeihin. Tällaiset ennakoivat lausumat tunnistaa esimerkiksi sanoista ”ennakoida”, ”olettaa”, ”uskoa”, ”arvioida”, ”odottaa”, ”aikoa”, ”voida/voisi”, ”suunnitella”, ”projisoida”, ”pitäisi” ja muista vastaavista käsitteistä. Nämä lausumat ovat riippuvaisia tietyistä riskeistä ja epävarmoista tekijöistä. Esimerkkejä näistä ovat laskusuhdanne Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa, vaihtokurssien, korkokantojen ja raaka-ainehintojen muutokset, kilpailijan markkinoille tuomat tuotteet, suuremmat myyntikannustimet, uuden smart-mallin menestyksekäs myynti, tuotantomateriaalien toimituskatkokset, jotka johtuvat materiaalipuutteista, henkilökunnan lakoista tai tavarantoimittajien maksukyvyttömyydestä, sekä käytettyjen autojen jälleenmyyntihinnan lasku.
Tällaisen riskitekijän tai muun ennakoimattomissa olevan tilanteen (osa niistä on kuvattu Daimlerin viimeisimmässä vuosikertomuksessa luvussa Riskikertomus sekä luvussa Risk Factors, lomakkeessa 20-F, joka on jätetty Yhdysvaltojen arvopaperipörssin valvontaviranomaiselle) toteutuessa tai lausumien perusteena olevien olettamusten osoittautuessa virheellisiksi todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti näissä lausumissa mainituista tai epäsuorasti ilmaistuista tuloksista. Emme pyri emmekä ole velvoitettuja jatkuvasti tarkistamaan ennakoivia lausumia, sillä ne perustuvat vain niiden julkaisupäivän tilanteeseen.

Vastuuvelvollisuus

Näillä sivuilla olevia tietoja ei tule pitää vakuutena tai takuuna, ei nimenomaisena eikä hiljaisena. Erityisesti ne eivät ole laatua, vaihdantakelpoisuutta, soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen tai lakien ja patenttien rikkomattomuutta koskevia hiljaisia lupauksia tai takuita.

Internet-sivuillamme on myös linkkejä muille Internet-sivuille. Haluamme muistuttaa, ettemme pysty vaikuttamaan linkitettyjen Internet-sivujen muotoon ja sisältöön. Näin ollen emme myöskään voi taata kyseisillä sivuilla esitettyjen tietojen todenperäisyyttä, oikeellisuutta, täydellisyyttä tai laatua. Tämän vuoksi sanoudumme irti kaikista näiden sivujen tiedoista. Tämä koskee kaikkia Internet-sivuillamme olevia linkkejä muille sivuille ja niiden sisältöä.