Kontakt

W przypadku wszystkich pytań producent pojazdów Mercedes-Benz pozostaje do Państwa dyspozycji pod następującymi numerami telefonów:

Mercedes-Benz contact 00800 9 777 7777

E-mail: cs.deu@cac.mercedes-benz.com

Redakcja

W przypadku pytań i sugestii dotyczących niniejszej instrukcji obsługi prosimy o kontakt z redakcją techniczną:

Mercedes-Benz AG, HPC: CAC, Customer Service, D-70546 Stuttgart, Germany.

Przedruk, tłumaczenie i powielanie, również we fragmentach, bez pisemnej zgody firmy Mercedes-Benz AG są niedozwolone.