Informacje o ochronie danych osobowych / Privacy Statement

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest:

Mercedes-Benz AG („My“)

Mercedesstraße 120

D-70372 Stuttgart

Niemcy

E-mail: dialog.mb@daimler.com

Inspektor ochrony danych:

Daimler AG

Pełnomocnik koncernu ds. ochrony danych

HPC E600

D‑70546 Stuttgart

Niemcy

E-mail: data.protection@daimler.com

1. Ochrona danych

Cieszymy się z Państwa wizyty na naszej stronie internetowej i zainteresowania naszą ofertą. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas ważną kwestią. W niniejszej informacji o ochronie danych osobowych wyjaśniamy, w jaki sposób zbieramy Państwa dane osobowe, jak je wykorzystujemy, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej się to odbywa oraz jakie prawa i roszczenia w związku z tym przysługują. Ponadto zwracamy uwagę na wytyczne firmy Daimler dotyczące ochrony danych osobowych:

Wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych.

Nasze informacje o ochronie danych osobowych dotyczące korzystania z naszych stron internetowych oraz wytyczne Daimler AG dotyczące ochrony danych osobowych nie odnoszą się do Państwa działań na stronach internetowych sieci społecznościowych lub innych dostawców, do których mogą Państwo dotrzeć za pośrednictwem linków na naszych stronach internetowych. Proszę zasięgnąć informacji o ochronie danych osobowych na stronach internetowych tych dostawców.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

a. Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, przechowujemy pewne informacje o wykorzystywanej przez Państwa przeglądarce i systemie operacyjnym, datę i godzinę wizyty, status dostępu (np. udało się zyskać dostęp do strony, czy też pojawił się komunikat o błędzie), informacje na temat korzystania z funkcji strony internetowej, ewentualnie wprowadzonych przez Państwa haseł wyszukiwania, częstotliwości odwiedzania poszczególnych stron internetowych, nazwę wykorzystywanych plików, ilość przesyłanych danych, stronę internetową, z której uzyskali Państwo dostęp do naszych stron oraz informacje na temat strony, na którą przeszli Państwo z naszej strony internetowej, czy to klikając linki na naszych stronach internetowych, czy też wprowadzając domenę bezpośrednio w polu wprowadzania w tej samej zakładce (lub oknie) Państwa przeglądarki internetowej, w której otworzyli Państwo nasze strony. Ponadto, ze względów bezpieczeństwa, w szczególności w celu zapobiegania atakom na nasze strony internetowe i wykrywania ich oraz prób oszustwa, przechowujemy Państwa adres IP oraz nazwę Państwa dostawcy usług internetowych przez okres siedmiu dni.

b. Inne dane osobowe przechowujemy tylko wtedy, gdy użytkownik przekaże nam te informacje, np. w ramach rejestracji, formularza kontaktowego, ankiety, konkursu lub w celu realizacji postanowień umowy, a w tych przypadkach tylko w zakresie, w jakim jest to dozwolone na mocy zgody wyrażonej przez użytkownika lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (dodatkowe informacje znajdują się w sekcji "Podstawa prawna przetwarzania" poniżej).

c. Nie są Państwo ani na mocy prawa, ani na mocy umowy zobowiązani do przekazania swoich danych osobowych. Możliwe jest jednak, że korzystanie z niektórych funkcji naszych stron internetowych będzie zależało od udostępnienia danych osobowych. Jeśli w tych przypadkach nie przekażą Państwo swoich danych osobowych, może to spowodować, że funkcje nie będą dostępne lub będą dostępne tylko w ograniczonym zakresie.

3. Cele wykorzystywania

a. Dane osobowe zbierane podczas wizyty na naszej stronie internetowej wykorzystujemy w celu zapewnienia Państwu jak największej wygody oraz ochrony naszych systemów informatycznych przed atakami i innymi nielegalnymi działaniami.

b. Jeżeli przekażą nam Państwo dodatkowe dane osobowe, np. w ramach rejestracji, formularza kontaktowego, ankiety, konkursu lub w celu realizacji umowy, wykorzystamy te dane do wymienionych celów, do celów administracyjnych klienta oraz - w razie potrzeby - do przetwarzania i księgowania wszelkich transakcji handlowych, w każdym przypadku w zakresie niezbędnym do tego celu.

4. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim, wtyczki społecznościowe; korzystanie z usług usługodawców

a. Nasze strony internetowe mogą zawierać również oferty od podmiotów trzecich. Jeśli użytkownik kliknie taką ofertę, przekażemy dane do odpowiedniego dostawcy w wymaganym zakresie (np. informacje, że ta oferta została znaleziona u nas i ewentualnie dalsze informacje, które już podano w tym celu na naszych stronach internetowych).

b. Jeśli na naszych stronach internetowych wykorzystujemy tzw. "wtyczki społecznościowe" z portali społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter i Google+, integrujemy je w następujący sposób:

Podczas wizyty na naszych stronach internetowych wtyczki społecznościowe są dezaktywowane, tzn. do operatorów tych sieci nie są przekazywane żadne dane. Jeśli użytkownik chce skorzystać z jednej z sieci, musi wówczas kliknąć odpowiednią wtyczkę społecznościową, aby nawiązać bezpośrednie połączenie z serwerem danej sieci.

Jeśli użytkownik posiada konto w określonej sieci i jest zalogowany w momencie aktywacji wtyczki społecznościowej, sieć może przypisać jego wizytę na naszych stronach do konta tego użytkownika. Chcąc tego uniknąć, przed aktywacją wtyczki społecznościowej należy się wylogować z sieci. Serwis społecznościowy nie może łączyć wizyty na innych stronach Daimler z odwiedzinami na tej stronie, dopóki użytkownik nie aktywuje wtyczki społecznościowej dostępnej na tej stronie.

Jeśli użytkownik aktywuje wtyczkę społecznościową, sieć przekazuje treści, które stają się dostępne bezpośrednio do przeglądarki, która umieszcza je na naszych stronach internetowych. W takiej sytuacji może mieć miejsce również przekazywanie danych, które jest inicjowane i kontrolowane przez odpowiednią sieć społecznościową. Połączenie z siecią społecznościową, przesyłanie danych między siecią a systemem oraz interakcje z użytkownikiem na tej platformie podlegają wyłącznie polityce prywatności określonej sieci.

Wtyczka społecznościowa pozostaje aktywna do momentu jej dezaktywacji lub usunięcia plików cookies.

Wskazówki dotyczące plików cookies

c. Po kliknięciu linku do oferty lub aktywacji wtyczki społecznościowej możliwe jest, że dane osobowe zostaną przekazywane dostawcom w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, które z punktu widzenia Unii Europejskiej ("UE") nie gwarantują "odpowiedniego poziomu ochrony" dla przetwarzania danych osobowych, który spełnia normy UE. Proszę o tym pamiętać przed kliknięciem linku lub aktywacją wtyczki społecznościowej, a tym samym przekazaniem danych.

d. Do obsługi, optymalizacji i zabezpieczenia naszych stron internetowych wykorzystujemy również wykwalifikowanych usługodawców (dostawców usług IT, agencje marketingowe). Przekazujemy tym stronom dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to konieczne do udostępnienia i korzystania ze stron internetowych i ich funkcji, w celu realizacji uzasadnionych interesów lub gdy użytkownik wyraził na to zgodę (patrz poniżej w sekcji "Podstawa prawna przetwarzania").

5. Bezpieczeństwo

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa zarządzanych przez nas danych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem oraz dostępem osób nieuprawnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są na bieżąco doskonalone, zgodnie z rozwojem technologicznym.

6. Podstawa prawna przetwarzania

a. Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowi to podstawę prawną ich przetwarzania (art. 6 ust. 1 litera a RODO).

b. W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu zainicjowania lub realizacji umowy z Państwem podstawę stanowi art. 6 ust. 1 litera b RODO.

c. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (np. do przechowywania danych), jesteśmy uprawnieni do tego zgodnie z art. 6 ust. 1 literą c RODO.

d. Ponadto przetwarzamy dane osobowe w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz uzasadnionych interesów osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 literą f RODO. Takie uzasadnione interesy obejmują utrzymanie funkcjonalności naszych systemów informatycznych, (bezpośrednie) wprowadzanie na rynek produktów i usług własnych oraz firm trzecich, a także wymaganą prawem dokumentację kontaktów biznesowych. W ramach niezbędnego wyważenia interesów uwzględniamy w szczególności rodzaj danych osobowych, cel przetwarzania, okoliczności przetwarzania oraz Państwa zainteresowanie poufnością danych osobowych.

7. Usunięcie danych osobowych

Po siedmiu dniach usuwamy Państwa adres IP oraz nazwę Państwa dostawcy usług internetowych, które przechowujemy tylko ze względów bezpieczeństwa. W pozostałym zakresie usuwamy Państwa dane osobowe, gdy tylko cel, dla którego dane te zostały zebrane i przetworzone, przestanie mieć zastosowanie. Poza tym okresem dane będą przechowywane tylko wtedy, gdy będzie to konieczne zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub innymi przepisami prawa, którym podlegamy w UE lub zgodnie z przepisami prawa w krajach trzecich, jeżeli występuje tam odpowiedni poziom ochrony danych. Jeżeli usunięcie danych nie jest w poszczególnych przypadkach możliwe, odpowiednie dane osobowe zostaną oznaczone w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

8. Prawa danych osób

a. Jako osobom, których dotyczą dane, przysługuje Państwu prawo do informacji (art. 15 RODO), sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) przenoszenia danych (art. 20 RODO).

b. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych, mają Państwo prawo do odwołania tej zgody w każdej chwili. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych do momentu odwołania. Pozostaje to również bez uszczerbku dla dalszego przetwarzania tych danych na innej podstawie prawnej, na przykład w celu wypełnienia zobowiązań prawnych (zob. sekcja "Podstawa prawna przetwarzania").

d. Uprzejmie prosimy, aby w miarę możliwości kierować roszczenia lub oświadczenia pod następujący adres: Support.

e. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawne, mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru nad ochroną danych osobowych (art. 77 RODO).

9. Newsletter

Jeżeli prenumerują Państwo oferowany na naszej stronie newsletter, dane podane podczas rejestracji newslettera będą wykorzystywane tylko w celu jego wysyłki, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie ich w innym celu. Abonament można w każdej chwili zakończyć za pomocą możliwości anulowania przewidzianej w Newsletterze.

10. Centralny serwis dostępowy Daimler AG

Za pomocą centralnego serwisu dostępowego Daimler AG można zarejestrować się na wszystkich stronach internetowych i aplikacjach grupy Daimler i jej marek, podłączonych do tego serwisu. Obowiązujące warunki użytkowania zawierają specjalne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Z tymi warunkami użytkowania można zapoznać się na odpowiednich stronach logowania powiązanych stron internetowych i aplikacji.

11. Przekazywanie danych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

a. W przypadku korzystania z usług dostawców usług (patrz sekcja "Korzystanie z usług usługodawców"), dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom w krajach poza Unią Europejską ("UE"), Islandią, Liechtensteinem i Norwegią (= Europejski Obszar Gospodarczy) i tam przetwarzane. W szczególności dotyczy to takich krajów jak Stany Zjednoczone i Indie.

b. Następujące kraje są uznawane przez UE za posiadające odpowiedni poziom ochrony w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych zgodnie ze standardami UE (tzw. ustalenie adekwatności): Andora, Argentyna, Kanada (w ograniczonym zakresie), Wyspy Owcze, Guernsey, Izrael, Wyspa Man, Japonia, Jersey, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Urugwaj. Z odbiorcami w innych krajach zgadzamy się na stosowanie standardowych klauzul umownych UE, wiążących przepisów firmowych lub innych dopuszczalnych mechanizmów w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony zgodnie z wymogami prawnymi. Chętnie udzielimy Państwu informacji na ten temat. Prosimy skorzystać z danych kontaktowych w rozdziale "Prawa danych osób".

12. Cookies

Informacje na temat stosowanych przez nas plików cookies i ich funkcji znajdują się w naszych wskazówkach dotyczących cookies.

Wskazówki dotyczące plików cookies

Stan na: październik 2020