Niniejsza wersja online instrukcji obsługi opisuje wszystkie modele oraz elementy wyposażenia standardowego i dodatkowego Państwa pojazdu. Możliwe są różnice w wersjach językowych w poszczególnych krajach. Należy pamiętać, że Państwa pojazd może nie być wyposażony we wszystkie opisywane funkcje. Dotyczy to również systemów i funkcji związanych z bezpieczeństwem. W celu uzyskania drukowanej instrukcji obsługi do innych modeli lub roczników pojazdu należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Obsługi Mercedes-Benz.
Instrukcja obsługi online jest zawsze najbardziej aktualną wersją. Ewentualne różnice w odniesieniu do konkretnego pojazdu nie mogą być uwzględniane, ponieważ samochody marki Mercedes-Benz są stale dostosowywane do najnowszego stanu wiedzy technicznej, z czego wynikają odpowiednie zmiany wyglądu i wyposażenia. W związku z tym prosimy zwrócić uwagę, że niniejsza wersja instrukcji obsługi online w żadnym przypadku nie zastępuje drukowanej instrukcji obsługi, przekazywanej wraz z pojazdem.